Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА (РОК: 9. АВГУСТ 2019)

29. јули 2019.

Министарство омладине и спорта је расписало јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора: Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима.

Циљеви конкурса су:

1. Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реновирање и опремање омладинских клубова и других простора за младе);

2. Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе итд.);

3. Развијање једног или више програма и успостављање одрживих и економичних сервиса за младе (каријерни сервис, инфо сервис, волонтерски сервис, формирање саветовалишта за здравље…).

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 9. август 2019. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом.

Питања у вези са поступком пријављивања на конкурс заинтересовани могу упутити Министарству електронском поштом на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs или на број: 011/311-33-19.

Додатне информације о конкурсу и конкурсна документација са смерницама су доступни на https://www.mos.gov.rs/vest/objavljen-javni-konkurs-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora2b

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело