Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ (РОК: 4. МАРТ 2020)

19. фебруар 2020.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2020. години

Предмет овог јавног конкурса је додела финансијских средстава за пројекте из области пољопривреде и руралног развоја које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

Општи циљ јавног конкурса је унапређење квалитета и промоција живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде и руралних области.

Опредељена средства износе 20.000.000,00 (двадесетмилиона) динара у бруто износу који ће бити исплаћени потенцијалним корисницима.

Одабрани пројекти ће бити финансирани/суфинансирани са највише до 1.000.000,00 (милион) динара у бруто износу по пројекту.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења, основана ради остваривања општекорисног циља, уписана у Регистар Агенције за привредне регистре:

– који имају седиште на територији Републике Србије;

– чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја;

– имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

Пројекат се може реализовати у партнерству више удружења, при чему је једно носилац и јавља се у улози подносиоца и потписника уговора.

Рок за подношење пријава је 4. март 2020. године.

Детаљније информације о конкурсу могу да се добију на тел: 011/2641-073 (Милена Рашковић) и 011/3616-278 (Јелена Максимовић).

Текст јавног конкурса, смернице и обрасци су доступни на http://www.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-finansiranje-sufinansiranje-projekata-udruzenja-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-u-2020-godini/

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Координационо тело