Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ КРОЗ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ ЕУ И ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

24. јули 2019.

Министарство омладине и спорта је расписало Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм ЕУ и програме прекограничне сарадње.

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Износ средстава је 2. 500.000,00 РСД.

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 1. августа 2019. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом, с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу до 1. августа 2019. године до 15.30 часова.

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката доступна је на https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje?lang=lat

Додатне информације се могу добити путем телефона + 381 11 311-7164 или путем електронске поште medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело