Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА (РОК: 5. ЈУН 2020)

26. мај 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је објавило конкурс за доделу средстава у 2020. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена из категорије једнородитељских породица. Пројекте спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације у областима од јавног интереса.

Циљ овог конкурса је побољшан економски положај и статус жена из категорије једнородитељских породица кроз унапређене услова за усклађивање њиховог пословног и приватног живота, подизање образовних, стручних и других компетенција, ради запошљавања или покретања сопственог бизниса, социјалну подршку у бризи о деци, пружању услуга за бригу о деци различитог узраста или стипендирање школовања и усавршавања њихове деце.

Жене из категорије једнородитељских породица спадају у једну од рањивијих друштвених група у погледу једнаких могућности и могућности за усклађивање приватног и пословног живота. Женама из категорије једнородитељске породице је потребна и додатна друштвена пажња и подршка ради превазилажења родних стереотипа, унапређења њиховог нивоа образовања, стручних знања и вештина, те обезбеђивања њихове одрживе запослености или оснаживања да покрену сопствени бизнис. Да би се достигао овај циљ, потребно је осмислити нове видове пружања социјалних услуга у погледу бриге о њиховој деци.

Детаљне информације о начину реализације наведене теме су дате у Смерницама за подносиоце предлога пројеката, које су саставни део овог јавног конкурса.

Средства за конкурс износе 2.100.000,00 динара, док максимални износ који се може потраживати по једном предложеном пројекту износи 300.000,00 динара.

Очекивано време реализације изабраних пројеката је од 17. августа 2020. године до 17. јануара 2021. године.

Текст јавног конкурса, обрасци и пратећа документација се могу преузети на https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/javni-konkurs-za-udruzenja-na-temu-ekonomsko-osnazivanje-zena-iz-kategorije-jednoroditeljskih-porodica-0

Рок за подношење пријава је најкасније до 5. јуна 2020. године.

Напомена: Удружења која су доставила конкурсну документацију по претходно расписаном конкурсу, који је поништен због проглашења ванредног стања, могу аплицирати са истим предлогом пројекта. Потребно је у документацији извршити корекцију датума за спровођење пројектних активности, као и износ средстава који се потражује. Такву документацију доставити на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или на Писарницу републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело