Архива вести
                   

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

3. март 2021.

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Акционим планом за период 2021-2023. године.

Јавна расправа о Предлогу програма се одржава у периоду од 1. до 22. марта 2021. године.

Министарство позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, невладин сектор, академску заједницу, као и друге заинтересоване стране, да узму учешће у јавној расправи и дају коментаре, сугестије и предлоге.

Током трајања јавне расправе, примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе на и-мејл jelena.tomasevic@mduls.gov.rs или поштом на адресу:  Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд – са напоменом на коверти „Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Акционим планом за период 2021-2023. годинеˮ.

Поред коментара који буду упућени Министарству писаним путем, у оквиру јавне расправе одржаће се два онлајн састанка, 10. марта и 17. марта 2021. године, оба са почетком у 12 часова. Сви заинтересовани учесници треба да се пријаве на имејл адресу jelena.tomasevic@mduls.gov.rs најкасније два дана пре одржавања састанка  како би им приступни подаци били благовремено достављени.

По окончању јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, извештај објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и на порталу Е-управа.

Документација која укључује Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији , Предлог Акционог плана за период 2021-2023. године и Закључак о спровођењу јавне расправе је доступна на  mduls.gov.rs.  

Извор: mduls.gov.rs и Координационо тело