Архива вести
                   

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3. децембар 2019.

У поступку припреме Предлога националног акционог плана запошљавања за 2020. годину, којим се уређује област активне политике запошљавања, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи јавну расправу о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину.

Јавна расправа о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину спроводи се у периоду од 22. новембра до 12. децембра 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на и-мејл адресу javnaraspravanapz@minrzs.gov.rs или путем поште на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину”.

Предлог акционог плана и остале информације су доступне на http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/218

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело