Архива вести
                   

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И РЕГУЛАТИВЕ „Е-ПАПИР” ЗА ПЕРИОД 2020- 2021. ГОДИНЕ

28. фебруар 2020.

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Предлогу Акционог плана за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020- 2021. године бити спроводена у периоду од 21. фебруара до 12. марта 2020. године.

Влада Републике Србије је 11. јула 2019. године усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” са пратећим Акционим планом за период 2019. – 2021. године.

Програмом„е-ПАПИР” предвиђено је да се припреми и усвоји ревизија Акционог плана којим ће бити обухваћене мере и активности које нису реализоване до краја 2019. године, активности чији је рок за реализацију током 2020. и 2021. године, као и нове активности које су дефинисане у процесу израде друге групе (пакета) препорука за оптимизацију административних поступака и њиховог усаглашавања са надлежним органима.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Предлогом Акционог плана до 12. марта 2020. године путем електронске поште на адресу:

javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Акциони план и програм јавне расправе можете преузети  на  http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/231

Извор: Републички секретаријат за јавне политике и Координационо тело