Архива вести
                   

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019 И 2020 ГОДИНУ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА

14. август 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност, да се упознају са текстом Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-08/АП%Роми%20%-%Расправа.pdf) за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана се одржава  од 1. до 21. августа 2019. године.

Програм јавне расправе о Предлогу, са Предлогом и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављује се на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/obavestenja/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-akcionog-plana-za-2019-i-2020-godinu-za-primenu-strategije-socijalnog-ukljucivanja-roma-i-romkinja-u-republici-srbiji-za-period-od-2016-do-2025-godine) и порталу е-Управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на адресу: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs или поштом на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-24, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године”.  

Извор: www. dijalog.net и Координационо тело