Архива вести
                   

ИСТРАЖИВАЊЕ О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ФОРМУЛИСАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

22. јули 2016.

Прешево, Бујановац, Медвеђа - Истраживачи Центра за равномерни регионални развој  су спровели теренско истраживање о учешћу грађана, посебно младих и жена, у процесу припреме, праћења и спровођења јавних политика у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Циљну групу су чинили представници локалне самоуправе (Скупштине општине, Савета за младе, Комисије за родну равноправност, Канцеларије за младе, начелници општинских управа), организација цивилног друштва и медија, са којима су обављена 33 дубинска интервјуа и прикупљени су званични документи, публикације и остали материјали чија ће садржина бити анализирана.

Предмет истраживања је била отвореност локалних самоуправа за саветовање и укључивање грађана у формулисање јавних политика и доношење локалних прописа; постојање правних и структурних претпоставки за грађанско учешће; процена (не)заинтересованост грађана за партиципацију, посебно младих и жена, као и кључни разлози за то; идентификација примера добре праксе укључивања грађана и најчешће форме укључивања, са посебним освртом на примере укључивања младих и жена у процесе доношења одлука и јавног заговарања; упознатост са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа које је Влада РС усвојила 2014. године, итд.

До краја јула ће бити објављена квалитативна анализа и дате препоруке, односно предложене конкретне мере таргетираним локалним самоуправама шта је неопходно предузети како би се подигао ниво укључености грађана и ОЦД у формулисање и спровођење јавних политика у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.

Истраживање се реализује у оквиру пројекта „Подршка демократизацији у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи“ који спроводи Центар за слободне изборе и демократију – ЦеСИД са партнерским организацијама.

Извор: Центар за равномерни регионални развој и Координационо тело