Архива вести
                   

ИМЕНОВАНЕ КОНТАКТ ТАЧКЕ ЗА САРАДЊУ СА ОЦД У ОРГАНИМА УПРАВЕ

20. фебруар 2020.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом иницирала је крајем 2019. године процес именовања контакт особа - тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом упутила је наведену иницијативу органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика.

По истеку рока за прикуљање података формирана је База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва која тренутно садржи 191 именовано лица од стране укупно 140 органа управе и то:

- на националном нивоу – 42 контакт тачке испред 23 органа државне управе

- на покрајинском нивоу – 18 контакт тачака испред 11 органа покрајинске управе

- на локалном нивоу – 131 контакт тачка испред 106 јединица локалне самоуправе.

Сврха ове базе је да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области. Канцеларија ће у наредном периоду усмерити своје активности у правцу јачања капацитета именованих контакт тачака кроз њихово благовремено информисање о питањима од значаја за сарадњу два сектора и реализовање обука и тренинга у овој области.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду еџцел документа који садржи три странице (схеет) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу органа јавне власти и цивилног друштва предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука Савета Европе.

Базу контакт тачака за сарадњу са ОЦД можете да преузмете на

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/imenovane-kontakt-tačke-za-saradnju-sa-ocd-u-organima-uprave.37.html?newsId=1145

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Координационо тело