Архива вести
                   

ФИНАНСИРАЊЕ МЛАДИХ ПРЕДУЗЕТНИКА, СТАРОСТИ ОД 18 ДО 35 ГОДИНА, ЖЕНА ПРЕДУЗЕТНИЦА, ПОВРАТНИКА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ УЛАЖУ У ПОЉОПРИВРЕДНИ СЕКТОР

22. јули 2019.

Влада Републике Србије усвојила је Закључак о усвајању Програма промоције предузетништва и самозапошљавања за који је опредељено укупно 300 милиона динара бесповратних средстава.

С обзиром на то да је један од основних циљева Владе Србије системска подршка малим и средњим предузећима и предузетништву, овим програмом Влада подстиче финансирање младих предузетника, старости од 18 до 35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор.

На седници је усвојен и Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита у циљу заштите депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у случају стечаја и ликвидације банке и ради очувања стабилности финансијског система.

Предложеним изменама и допунама Влада, истиче се у саопштењу, настоји да у условима стабилности финансијског система, овај систем додатно усклади са међународном праксом и стандардима, као и правним тековинама Европске уније.

Извор: Е-капија и Координационо тело