Архива вести
                   

Европска унија подржава Програм европског партнерства са општинама (Прогрес)са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, а Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра

28. јули 2011.

БОСИЛЕГРАД - Највећи део средстава у износу од 480.000 евра ће бити уложен у изградњу комуналне инфраструктуре у Зеленој зони у Лесковцу. Уз улагања града Лесковца и Министарства животне средине, рударства и просторног планирања и осталих партнера, створиће се услови за реализацију нових инвестиција које треба да обезбеде отварање нових радних места и унапреде услове за пласман пољопривредних производа из читавог подручја.

Програм европског партнерства са општинама ће такође да набави опрему за унапређње рада девет општинских услужних центара и дирекција за урбанизам у Лесковцу, Врању и Новом пазару, као и за израду 12 урбанистичких планова и техничке документације за 20 локалних инфраструктурних пројеката.

Огњен Мирић, заменик директора канцеларије Владе Републике Србије за европске интеграције изјавио је: „Резултати прве године Програма европског партнерства са општинама су изванредни. Укупна средства за пројекте су око седам милиона евра. Међутим, постоје проблеми и кашњења у реализацији одобрених пројеката и ми сви морамо да обратимо пажњу како да то променимо.”

Најзначајнији резултати  овог програма обухватају и одобравање финансирања 21 општинског инфраструктурног пројекта у вредности од 1,8 милиона евра, чијом ће реализацијом становништво добити бољи приступ здравственим услугама, боље услове за образовање, квалитетније грејање, али и богатију културну понуду у својим срединама.

Важно место заузима и додела бесповратних средстава за 40 пројеката који су настали у партнерству организација цивилног друштва и локалних самоуправа и који имају за циљ да допринесу позитивним променама у локалној заједници. Највећи број пројеката тежи да побољша положај младих и маргинализованих друштвених група.
 
Програм европског партнерства са општинама је подржао и израду 12 урбанистичких планова, који су предвиђени Законом о планирању и изградњи и који су кључни предуслов за нова инвестициона улагања.

У напорима да оствари суштинску промену, Прогрес програм је усмерио своје активности ка пружању подршке локалним самоуправама везано за поштовање основних начела доброг управљања, која укључују одговорност, јавност рада, партиципативност, поштовање права и делотворност.  

Прогрес програм се реализује у 25 општина јужне и југозападне Србије и има за циљ да подржи друштвено-економски развој тих општина.