Архива вести
                   

ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

16. јули 2020.

Од суботе, 18. јула, на порталу ЛПА (lpa.gov.rs) ће бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину. Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину. Напомене у вези уноса података у пријаву – Образац 1:

- потребно је у пријави навести период  и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),

- уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),

- у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обавезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаве за претходну 2019. годину, за период од 7. до 31. децембра, не могу се подносити електронски.

Извор: РТВ Ритам и Координационо тело