Архива вести
                   

EIDHR: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА (Рок: 3. јул 2020)

28. мај 2020.

Европска иницијатива за демократију и људска права (EDIHR) је програм Европске уније који има за циљ да промовише демократију и људска права широм света путем подршке активностима цивилног друштва.

Општи циљ овог позива за подношење предлога пројеката је подршка и јачање организација цивилног друштва, активиста демократије и бранитеља људских права који раде на критичним питањима људских права и демократије.

Специфични циљеви овог позива за подношење предлога су:

1. Подршка људским правима и бранитељима људских права који су у највећој опасности

2. Подршка другим приоритетима ЕУ у вези са људским правима у складу са смерницама ЕУ о људским правима које је усвојио Савет Европске уније

Приоритет овог позива за подношење предлога пројеката је подизање свести о важности људских права као одговор на кризу COVID-19 и сличне ванредне ситуације.

Минимални износ средстава је 100.000 ЕУР.

Максимални износ средстава је 250.000 ЕУР.

Рок за пријаву на конкурс је 3. јул 2020. године.

Додатне информације о условима конкурса су доступне на   https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1590141344402&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35645&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=169019 .

Извор: Европска комисија и Координационо тело