Архива вести
                   

ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ СРЕДЊОШКОЛЦИМА БЕЗ РОДИТЕЉА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА

29. септембар 2009.

У складу са јасно дефинисаним критеријумима конкурса за ученичке стипендије и расположивим буџетом, Координационо тело ће доделити стипендије 151 ученику – 57 из Прешева, 55 из Бујановца и 39 из Медвеђе. Укупна вредност додељених ученичких стипендија за ову годину је три милиона и двадесет хиљада (3.020.000) динара. Стипендије су добили сви ученици без оба или једног родитеља и ученици тешког материјалног стања, а сви уз одговарајући постигнут успех у претходном школовању. Укупно 819 ученика средњих школа, од којих 444 из Прешева, 256 из Бујановца и 119 из Медвеђе, пријавило се на конкурс који је Координационо тело Владе Републике Србије расписало 25. јуна 2009. године. Евентуалне документоване примедбе као и молбе у вези са ранг листом кандидата достављају се Служби Координационог тела одмах након истицања листи, а најкасније за осам дана.

Ово је прва година од оснивања Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа да су у буџету распоређена средства за ученичке стипендије. Овакве активности у складу су са четири приоритета Координационог тела: образовање, социјална питања, економски развој и јачање капацитета невладиног сектора у овим општинама.

Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа са подручја Прешева, Бујановца и Медвеђе

Ранг листа ученика из Прешева
Ранг листа ученика из Бујановца
Ранг листа ученика из Медвеђе