Архива вести
                   

ДОДЕЛА МИНИ ГРАНТОВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ОПЕНС НА ПУТУ“ (РОК: 30. ОКТОБАР 2020)

27. октобар 2020.

Услед пандемије вируса ковид- 19 и немогућности реализације програма ОПЕНС НА ПУТУ, програм ће се, у партнерству са НАПОР-ом и КОМС-ом, у 2020. години спровести кроз доделу мини грантова усмерених на организације младих и за младе на територији Републике Србије. 

Основни циљ програма је пружање подршке организацијама да превазиђу кризни период, као и да организују онлајн активности за младе. С тим у вези, мини грантови ће моћи бити искоришћени за: 

  • Закуп онлајн платформи за спровођење конкретних програма за младе,
  • Прилагођавање постојећег текстуалног, видео и аудио садржаја и метода како би се укључили млади са различитим сметњама у развоју,
  • Плаћање коришћења дигиталних метода које укључују већи број младих,
  • Kуповина неопходне опреме са јасним циљем употребе до максимално 45.000,00 РСД бруто (без могућности суфинансирања), 
  • Спровођење конкретних активности за младе,
  • Суфинансирање постојећих пројеката/програма за које је неопходно обезбедити средства до краја 2020. године,
  • Kуповина едукативног материјала.

Више информација о износу грантова и могућностима за аплицирање потражите у позиву, који је доступан на http://www.napor.net/sajt/images/Vesti/Vesti_2020/poziv_-_OPENS.pdf

Пријава садржи 3 обрасца и то: Образац предлога пројекта,  Образац предлога буџета и Наративни приказ буџета.

Предлог пројекта, на обрасцима, се доставља најкасније до 30. октобра 2020. године. Питања која се односе на предлоге пројеката послати мејлом на mini.grantovi@gmail.com. Пријаву је потребно доставити у електронској форми на мејл: mini.grantovi@gmail.com и у оригиналу (послати поштом на адресу: НАПОР, Народног фронта 35/28, 21000 Нови Сад).

Селекцију пројеката ће вршити комисија састављена из редова НАПОР-а и КОМС-а. Организације цивилног друштва са КОМС-ом и НАПОР-ом потписују Уговор о сарадњи који ће дефинисати обавезе уговорених страна. 

Извор: НАПОР, КОМС и Координационо тело