Архива вести
                   

ДЕСК КРЕАТИВНА ЕВРОПА СРБИЈА – КОНКУРС „ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ И КОНКУРЕНТНОСТИ КУЛТУРНИХ И КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА (РОК: 17. МАРТ 2020)

28. jануар 2020.

Конкурс „Јачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустрија Западног Балкана” отворен је 17. децембра 2019. године и траје до 17. марта 2020. године.

Општи циљ конкурса је пружање подстицаја помирењу и изградњи добросуседских односа на Западном Балкану кроз културну сарадњу.

Специфични циљеви конкурса су:

  • јачање прекограничне културне сарадње унутар региона Западног Балкана и држава чланица ЕУ;
  • јачање конкурентности културних и креативних индустрија у региону.

Сходно томе одређени су следећи приоритети за одабир пројеката:

  1. Јачање капацитета културних и креативних индустрија да делују на транснационалном и међународном плану;
  2. Повећање транснационалне циркулације уметничких дела и мобилности актера у култури и уметности;
  3. Унапређење интеркултурног дијалога између уметника, професионалаца у култури и шире јавности.

Будући да се конкурс финансира из ЕУ програма IPA II, у пројектима могу учествовати само земље чланице ЕУ и земље Западног Балкана. На конкурс се могу пријавити само правна лица, а пројекти морају бити партнерски. Партнерство пројекта мора да чини најмање пет партнера (носилац пројекта + четири партнера), са најмање два партнера из две различите земље Западног Балкана и најмање два партнера из две различите ЕУ земље.

Минимално време трајања пројекта је 24 месеца, а максимално 48 месеци. Активности на пројекту морају да отпочну између 1. јануара и 31. марта 2021. године.

На овај конкурсни позив не могу се предати пријаве које су већ предате на последњи распис конкурса за европске пројекте сарадње.

Више информација о Конкурсу можете наћи на вебсајту Деска Креативна Европа Србија. Приручник за апликанте, све потребне услове и документацију можете прегледати на  https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?cookies=disabled

За све додатне информације и помоћ при конкурисању можете се обратити Димитрију Тадићу, руководоцу Деска Креативна Европа Србија (Тел: + 381 11 2927 896;  Електронска пошта: kreativnaevropa@kultura.gov.rs).

Извор: www.skgo.org и Координационо тело