Архива вести
                   

COVID-19: КОНТАКТ ЦЕНТАР, ПРЕПОРУКЕ И САВЕТИ ЗА СТАРИЈЕ

26. март 2020.

Услед ширења коронавируса на територији Републике Србије и мера којима је ограничено кретање грађана и грађанки старијих од 65 година као посебно осетљиве групе, Влада Републике Србије и друге институције и организације пружају помоћ старијима и доносе препоруке и савете за ову групу становништва, као и за остале појединце/ке у погледу поступања према старијим лицима.

Влада Републике Србије je успоставила јединствени контакт центар за помоћ старијим лицима на броју 19920. Позивањем овог броја, старији грађани и грађанке могу се обратити за помоћ по питању намирница, лекова и другог градским и општинским центрима, у којима су ангажовани волонтери који ће им пружити помоћ. Позивање контакт центра је бесплатно за кориснике свих мрежа, фиксних и мобилних.

Такође, Влада је покренула јединствени контакт центар „COVID-19“ на броју 19819, путем којег сви грађани и грађанке могу да добију савете и препоруке стручњака у борби против коронавируса, као и да успоставе контакт са надлежним стручним службама у целој земљи.

Црвени крст Србије je објавио је низ препорука за старије особе (https://www.redcross.org.rs/sr/vesti/virus-korona-covid-19-preporuke-za-starije-osobe/ ), које се односе на ризике, симптоме и заштиту старијих лица од заразе вирусом, као и на очување менталног здравља старијих током изолације, информисање старијих током епидемије, уз конкретне савете који се, на пример, односе на одлазак старијих лица у куповину. Списак продавница које раде у периоду када старија лица могу да оду у куповину (недељом између 4 и 7 часова) објавила је Влада Републике Србије на https://www.srbija.gov.rs/vest/453120/objavljen-spisak-prodavnica-koje-ce-raditi-nedeljom-od-4-do-7-casova.php

Организација Amity припремила је низ препорука за старије, њихове сроднике и комшије у вези са коронавирусом. Amity саветује старије суграђане/ке на који начин да се прилагоде новонасталој ситуацији и успоставе дневну рутину, како да заштите своје здравље и коме све могу да се обрате уколико живе сами или са особама које су такође старије или болесне. Ова организација позива све грађане и грађанке на солидарност, као и да пруже емоционалну подршку старијима, која је у новим околностима за њих изузетно важна. Препоруке Amity доступне су у документу који је доступан на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/amity_preporuke_starijima_i_srodnicima_16.3.2020.pdf

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Координационо тело