Архива вести
                   

ЦИВИЛНО ДРУШТВО ПРЕПОЗНАТИ КАО ПАРТНЕРА У ЗАШТИТИ НАЈОСЕТЉИВИЈИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

7. април 2020.

Национални конвент о ЕУ (НКЕУ) позива државне  и органе локалне самоуправе да препознају удружења као партнере у заштити најосетљивијих друштвених група у условима ванредног стања због пандемије корона вируса.

Ситуација која је последица пандемије корона вируса захтева хитну реакцију свих актера која је усмерена на пружање адекватне здравствене заштите, али и различитих врста социјалне помоћи и услуга најугроженијим категоријама становништва.

НКЕУ наводи да је помоћ потребна старијима, особама са инвалидитетом, самохраним родитељима, корисницима новчаних накнада, становницима неформалних насеља, корисницима и штићеницима разних колективних центара и установа, као и другим групама које су биле угрожене и пре почетка пандемије.

Да би њихове потребе биле што ефикасније задовољене, поред капацитета система социјалне заштите, потребно је и ангажовање удружења која су иначе усмерена на рад са овим групама и представљају вредан ресурс у овој ситуацији.

„Зато апелујемо да све организације које имају директан контакт с корисницима у локалној заједници добију неопходну подршку за рад како би се благовремено и на најбољи могући начин одговорило на потребе најугроженијих грађана и социјално угрожених група”, навео је НКЕУ.

То пре свега подразумева обезбеђивање дозвола кретања током „полицијског часа” за активисте и волонтере удружења грађана који обављају теренски рад, како би могли несметано да стигну до свих којима је потребна њихова помоћ; обезбеђивање неопходне заштитне опреме; укључивање представника ОЦД у рад штабова у циљу боље координације подршке; виши степен флексибилности за прилагођавање активности ОЦД новонасталној ситуацији и редовно извршење плаћања према њима.

Извор: Грађанске иницијативе и Координационо тело