Архива вести
                   

ЧЕТИРИ МИЛИЈАРДЕ ЗА ТРИ ОПШТИНЕ ОД 2001.

9. октобар 2007.

Држава Србија уложила је 3,9 милијарди динара у Прешево, Бујановаци Медвеђу, а
стране организације још две милијарде.
Бујановац - Последњих дана, лидери политичких партија Албанаца на југу
централне Србије веома су оштро протестовали против досадашњег рада, али и
реорганизације Координационог тела за општине Бујановац, Прешево и Медвеђа,
сматрајући да је све урађено без њихове сагласности, да многе ствари из програма
рада тог тела нису спроведене, уз упозорење да више нећеучествовати у његовом
раду. Такође, њихова оцена је да се политичка ситуација (поред осталог, и из
наведеног разлога) на овом подручју погоршала, јер много шташто им је обећано
2001 - после завршетка оружане побуне - није испоштовано. С друге стране, лидери
српских политичких партија сматрају да је за Албанце много урађено, да се новац
из републичке касе много више усмерава касрединама где живе припадници
албанске заједнице, него у села са српскимстановништвом. И да, између осталог и
због тога, КТ не ради добро и да нису задовољнињеговим учинком. Шаип Камбери,
шеф најбројније одборничке групе у СО Бујановац (Партије за демократско
деловање, која има 13 одборника) и председник Одбора за људскаправа и један од
најуваженијих албанских политичара на овом подручју, за "Политику" истиче да
ПДД подржава рад КТ и залаже се за његову већу функционалност. Албанци траже
податке- Против смо, ипак, да КТ буде сервис за преусмеравање
финансијскихсредстава. И не ради се само о финансирању и усмеравању средстава
на ово подручје.Нисмо задовољни ни спровођењем зацртаног плана и програма.
Веома мало је урађенона плану интеграције Албанаца, много је нерешених питања
у просвети и другим областима. Обећано је и отварање учитељског факултета... Не
оспоравамо учињено, али се залажемо да се хитно одржи састанак и направи пресек
стањарада КТ од његовог оснивања до данас. Да се види коме су и коликоподељена
средства. Овако, манипулише се износима, па Срби стављају примедбе да јевише
издвојено нама него њима. Желимо да видимо праве податке, јер у укупанизнос
укључена су и средства за војску, жандармерију, предузећа, а не самограђанима и
срединама где живе - тврди Шаип Камбери. - Одговорно тврдим да КТ ради
добро. То што план није у потпуности спроведентреба приписати објективним
разлозима - изборима, променама владе, вакууму створеном због тога. И, сасвим је
погрешна терминологија да је извршена реорганизација КТ, ради се само о
кадровским променама. Ако смо констатовалида осам радних група није радило
задовољавајуће, сада, са три групе, тај ћерад бити ефикаснији - каже за "Политику"
шеф канцеларије Координационог тела у Бујановцу Сима Газикаловић, човек који
је ту од његовог формирања, идодаје: - Председници општина Бујановац, Прешево
и Медвеђа (Нагип Арифи, РагмиМустафа и Слободан Драшковић) потпредседници
су КТ. Сада ће у канцеларијама уБујановцу и Прешеву радити по један Албанац.
Видећемо да ли је то решење које је недостајало. Не бих рекао да се рад КТ
ниподаштава, али има напада који се користе као политички маркетинг, што раде
поједини лидери партија. Међутим, нико од председника општина није рекао да се
није улагало, али имајупримедбу да је мало уложено. На наше директно питање
колико је, заправо, Влада Србије, од формирања КТ 2000. године, до данас,
издвојила пара за ове три општине Газикаловићодговара: - Закључно са средствима
уплаћеним пре неколико дана, држава је издвојила посредством КТ - 3,9 милијарди
динара! Само за општину Бујановац пристиглесу 1,2 милијарде. Највише за
инфраструктуруПоред овога, било је и директних улагања, као и страних
донација.Газикаловић тврди да располаже и подацима колико се новца слило у три
општине упротеклих шест година:- Све пројекте смо реализовали партнерски са
међународним организацијама, пре свих са Ундепом и ЦХФ-ом. Уложили су нешто
више од две милијарде. Све у свему, укупна улагања у општине Бујановац,
Прешево иМедвеђа, од 2001, износе око шест милијарди динара. Само злонамерни
могу да кажу дасе не види куда су ове паре усмерене. Највише је уложено у
инфраструктуру. Пре свега у путну, која је била у катастрофалном стању. Помагали
смопредузећима за ревитализацију, покретање производње, улагали у опоравак
школства, здравства, у електрификацију, изградњу нових школа, амбуланти,
водовода, канализације, телефонску мрежу...Међутим, ни Срби нису задовољни. Са
своје стране, тврде да је више од 80одсто ових средстава уложено у средине где
живе Албанци, док су српска насеља,како кажу, маргинализована. - У последње
време, било је предвиђено још 713 милиона динара, од којих је300 милиона већ
одобрено. За наредну годину, конкурисали смо за 800 милиона, а видећемо колико
ће бити одобрено. Што се тиче приговора са српске стране, сматрам да КТ није ту
да одређује где ће се улагати. Постоје јасно одређени приоритети. Могу да кажем
да српска заједница није била много активна у везис наметањем програма, Албанци
су били упорнији. Тачно је да постоји поменута несразмера у улагању. Предстоји
нам успостављање баланса, па ће убудућеза српске средине бити одређено 40 одсто
средстава - истиче Сима Газикаловић.