Архива вести
                   

ЦЕСИД: СТАНОВНИЦИ МЕДВЕЂЕ МАЊЕ УЧЕСТВУЈУ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ОПШТИНЕ

22. фебруар 2017.

Медвеђа - Истраживање које је спровео ЦЕСИД, уз подршку Европске Уније, показује да је ниво грађанске партиципације у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа знатно нижи у односу на просек у Републици Србији.

Емилија Бркић из ЦЕСИД-а рекла је да је истраживање обухватало 30 дубинских интервјуа са локалним самоуправама, медијима и цивилним друштвом и да је показало да је степен грађанске партиципације у тим општинама знатно нижи у односу на просек у Републици Србији.

„То значи да грађани не партиципирају довољно у доношењу одлука, што је препознато као један од основних проблема и управо због тога спроводимо овај пројекат, кога финансира Европска унија”, рекла је она.

ЦЕСИД је дефинисао неколико препорука на основу поменутог истраживања.

„То су, између осталог, унапређење локалних механизама, који сада не постоје или не функционишу довољно добро, у зависности од општине до општине, као и Савети за младе, Канцеларије за младе, особа која би се бавила искључиво сарадњом са организацијама цивилног друштва или  радна места за лица која би се бавила родном равноправношћу”, рекла је Бркић. 

Истраживање је обухватило све облике грађанске партиципације које прописује Закон о локалној самоуправи и статути општина.

„Са једне стране, локалне самоуправе не раде довољно да би се ти проблеми решили, а са друге,  имамо грађане који су доста пасивни, незаинтересовани  и  немају довољно информација како би могли активније и боље да учествују у раду локалне самоуправе”, додала је Бркић.

 Она је навела да су проблеми у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи „веома слични”.

Када се ради о Медвеђи, где је извештај презентован, наводи се да проблем представља и  територијална разуђеност општине,  која онемогућава учешће грађана, посебно оних из руралних подручја.

Председник оптштине Медвеђа Небојша Арсић каже да су у тој локалној самоуправи спремни да саслушају и прихвате сугестије грађана, као и да се тако радило приликом сачињавања буџета за ову годину.

Извор: Ово је Србија, Југпрес и Координационо тело