Архива вести
                   

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНИХ ПРОИЗВОДА, УСЛУГА И ТЕХНОЛОГИЈА

20. новембар 2019.

У Привредној комори Србије представљени су програми Фонда за иновациону делатност - Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде, који предвиђају доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија. Конкурс за учешће у програмима отворен је до 31. децембра.

Фонд за иновациону делатност расписао је 10. октобра јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.  Пријаве за оба програма се подносе путем портала Фонда до 31. децембра, а сва потребна документација се налази на интернет страници Фонда.

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећа основана у Србији, у већинском приватном српском власништву и не старија од пет година.

Први пут пријаву могу да поднесу и тимови, који ће бити у обавези да региструју предузеће тек у случају да њихов пројекат буде одобрен за финансирање. Финансирањем које Фонд додељује се покрива максимално 70 одсто укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци.

Кроз Програм сарадње науке и привреде додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту, а корисници су конзорцијуми од најмање једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији и једне јавне акредитоване научно-истраживачке организације.

Подршка омогућава конзорцијумима да реализују заједничке пројекте како би створили производе, услуге, технологије и технолошке процесе високе вредности кроз примењено истраживање и развој. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70 одсто укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60 одсто за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од шест милиона евра у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).

Преко Фонда за иновациону делатност одобрено је 18,6 милиона евра за 122 иновативно-развојна пројекта, 330 иновационих ваучера и 23 пројекта трансфера технологије. На све јавне позиве поднето је више од 1.450 пријава иновативних пројеката.

Извор: Пословно јутро и Координационо тело