Архива вести
                   

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ У СРБИЈИ: ПОЗИВ ЗА СЛАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА – МАЛИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ (РОК: 25.01.2019)

8. jануар 2019.

Амбасада Републике Пољске у Србији је објавила позив за слање предлога пројеката који ће бити реализовани у оквиру тзв. малих развојних пројеката (раније познатих као Мали грантови).

Ове године је за реализацију пројеката у Србији одобрено 30.000 евра. Рок за слање предлога пројеката је 25. јануар 2019. године, а предлози пројеката се шаљу искључиво електронским путем на адресе: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl и karolina.janik@msz.gov.pl.

За финансирање пројеката могу конкурисати:

 • невладине организације;
 • установе од јавног значаја;
 • јавне установе на централном и локалном нивоу;
 • католичке верске мисије и локални центри других вероисповести, као и верски мотивисане организације.

Пројекти треба да допринесу побољшању услова за развој и јачање потенцијала одређене заједнице. Пројекат треба недвосмислено да покаже какав ће утицај имати на кориснике, као и да буде комплетно реализован (укључујући и мониторинг представника Амбасаде Републике Пољске у Србији) до краја календарске године. Резултати пројекта треба да буду одрживи и након завршетка пројекта. Сви пројекти треба да доприносе реализацији четири тематска приоритета наведена у Вишегодишњем програму развојне сарадње 2016-2020, а то су: људски капитал, предузетништво и приватни сектор, одржива пољопривреда и развој руралних подручја, заштита животне средине.

1. људски капитал:

 • побољшање квалитета здравствене заштите;
 • инклузивно образовање и доступност високог образовања;
 • грађанско образовање;
 • социјална интеграција лица која спадају у угрожене групе;

2. предузетништво и приватни сектор:

 • конкурентност и иновативност микро и малих предузећа;
 • социјално предузетништво;
 • предузетништво, са фокусом на женско предузетништво и предузетништво младих;
 • обучавање и стручно усавршавање;

3. одрживи развој пољопривреде и сеоских подручја:

 • безбедност прехрамбених производа;
 • јачање капацитета и конкурентности пољопривредне производње;
 • приступ тржишту;
 • употреба модерних технологија у пољопривреди;
 • модернизација локалне инфраструктуре;

4. заштита животне средине:

 • обновљиви извори енергије;
 • енергетска ефикасност;
 • управљање водним ресурсима;
 • управљање отпадом;
 • спречавање последица елементарних непогода и катастрофа изазваних људским фактором;
 • промоција одрживог развоја;
 • борба против климатских промена и њихових последица;
 • заштита природних ресурса.

Више информација о конкурсу потражите на адреси belgrad.msz.gov.pl  

Извор: Амбасада Републике Пољске у Србији и Координационо тело