Архива вести
                   

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У БЕОГРАДУ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

17. април 2019.

Министарство спољних послова Републике Бугарске је, преко Амбасаде Републике Бугарске у Београду, објавило процедуру за прихватање и одабир предлога пројеката који ће се имплементирати уз грант у оквиру Званичне развојне помоћи Републике Бугарске Републици Србији, са почетним роком за покретање пројеката у 2020. години.

Приоритетна подручја и смернице за имплементацију пројеката на територији Републике Србије су: јачање административних капацитета у циљу јачања владавине права и демократског управљања, заштита људских права, са фокусом на права детета и права мањина, заштиту културне разноликости и етничке толеранције, повезаност – мала и средња предузећа и предузетништво и отварање нових радних места за младе, културна размена и заштита животне средине.

Циљне групе су: невладине организације, организације локалних самоуправа и образовне институције.

Образац за пријаву је доступан на бугарском и енглеском језику. Сви делови обрасца за пријаву треба да буду попуњени јасно и исправно на бугарском или енглеском језику. У случају пропуста који отежавају процену предлога пројекта, Амбасада Републике Бугарске у Београду може тражити додатне информације у кратком року.

Предлози пројеката ће бити прихватани: у Амбасади Републике Бугарске у Београду (Бирчанинова 26), препорученом поштом и слањем скениране пријаве е-поштом на Embassi.Belgrade@mfa.bg.

Пројекти морају да буду написани на бугарском или енглеском језику, потписани и печатирани. Пројекти ће бити прихватани до 28. јуна 2019. године. Кандидати ће бити обавештени о резултатима евалуације у року од 10 радних дана од доношења одлуке надлежног органа. Амбасада Републике Бугарске у Београду нема обавезу да обавести кандидате о разлозима за одобрење или одбијање поднетих пројектних предлога.

Више информација о конкурсу можете пронаћи на: https://www.mfa.bg/en/embassies/serbia/news/21073

Извор: Амбасада Републике Бугарске у Београду и Координационо тело