Архива вести
                   

ACT ПРОЈЕКАТ: ГРАНТОВИ ЗА ИНОВАТИВНЕ ПАРТНЕРСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Рок: 12. фебруар 2021)

22. jануар 2021.

Пројекат Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – ACT” је објавио Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Позив има за циљ промоцију и јачање партнерстава између организација грађанског друштва и локалних самоуправа кроз покретање, развој и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и за унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти.

Позив има за циљ и побољшање сарадње између грађана и доносилаца одлука, као и промоцију улоге нових технологија и дигиталних алата у процесу креирања јавних политика које су више оријентисане ка грађанима и прате њихове потребе и захтеве. Кроз овај позив, ACT пројекат настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога на локалном нивоу.

Предлози пројеката за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалних самоуправа ће бити подржани у оквиру четири партије:

ПАРТИЈА 1: Иновативна решења и алати за учешће грађана у процесима доношења одлука (до 10 грантова)

ПАРТИЈА 2: Иновативна решења и алати за пружање услуга грађанима (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 3: Иновативна решења и алати за мониторинг рада органа локалне самоуправе (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 4: Демократски одговор на последице изазване пандемијом COVID-19 (до 10 грантова) 

Посебно се охрабрује подношење предлога пројеката који уводе родно осетљиве приступе, алате и услуге, као и оне који се тичу питања осетљивих и маргинализованих група, што ће бити и додатно вредновано.

Основне информације овог позива:

  • Циљна група: организације грађанског друштва (ОГД) и јединице локалне самоуправе (ЈЛС)
  • Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
  • Трајање појединачних уговора: 18 месеци
  • Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 30
  • Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија (осим Београда и Војводине)

Детаљне информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката, које су доступне на https://act.org.rs/grants/grantovi-za-inovativne-partnerske-inicijative-izmedu-organizacija-gradanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave/

Извор: act.org.rs и Координационо тело