Архива вести
                   

26. новембар 2008. год.

26. новембар 2008.

БУЈАНОВАЦ - Нови приручник о јачању улоге цивилног дрштва и средстава јавног информисања у праћењу рада локалне самоуправе ће данас бити представљен у канцеларији Мисије ОЕБС у Бујановцу.

Публикација под називом "Приручник за праћење рада локалне самоуправе" настала је као резултат сарадње Центра за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД) и Мисије ОЕБС у Србији. Приручник пружа информације активистима за грађанска права, стручњацима у области медија и грађанима о различитим инструментима и поступцима о раду локалне самоуправе, нарочито o раду општинских скупштина као главних доносиоца одлука на локалном нивоу.