Архива вести
                   

26. 03. 2009. год.

26. март 2009.

Првих месеци ове године, фабрика рамовских конструкција у Прешеву предност је давала извозној производњи, a израђивани су и одређени типови кауча и лежаја за домаће тржиште . У овом раздобљу углавном су се производиле гештеле за потребе „Симпових“ фабрика намештаја (прешевска фабрика je „Симпово“ предузеће), као и за фабрику душека у Бујановцу. Фабрика рамовских конструкција радила је са око 75 одсто капацитета. Годишње у Прешеву могу да се направе гештеле за 60 хиљада гарнитура. Околности које су отежевале пословање тичу се благовременог обезбеђивања квалитетне грађе, прилично застареле опреме, као и немогућности израде већих серија гарнитура. Своју будућност фабрика гештела види у оријентацији на готов намештај. То би гарантовало њен опстанак, финансијски опоравак, стицање конкурентније тржишне позиције, а тиме и сигурност за око 150 радника.

После више од четврт века израде полупроизвода – конструкција за фотеље, двоседе, троседе или за даљу обраду у другим „Симповим“ погонима, планира се производња само финалних производа, због чега се разматра проширење постојећих фабричких капацитета. Упоредо с већим количинама тапацираног намештаја, наставила би се производња рамовских конструкција. Према речима комерцијалног директора фабрике Раима Исенија, производни програм би, поред кауча, обухватао и неколико типова француских лежаја, као и тапацирани намештај који се тражи на тржиштима суседних земаља а не прави се у „Симповим“ фабрикама у Врању и Бујановцу.