Архива вести
                   

18.6.2008

18. јун 2008.

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) је саопстила да је Србија добила прву генерацију специјалиста и тренера за нове инвестиције у локалу. Сертификати су добијени у оквиру Програма регионалне обуке за промоцију улагања који финансира ЕУ, преко Европске агенције за реконструкцију, а имплементира ФИАС - Саветодавни сервис Светске банке и ИФЦ-а за унапређење инвестиционе климе. Програм регионалне обуке, који је покренут почетком ове године у оквиру Програма промоције улагања у Србију, спроведен је у сарадњи са СИЕПА и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Основни циљ програма регионалне обуке је да на практичан и конкретан начин ојача капацитете локалних органа управе како би се унапредила конкурентност локација за привлачење директних страних инвестиција. Имајући у виду значајну улогу коју локални органи имају у процесу привлачења инвестиција, програм обуке се посебно осврнуо на разумевање потреба инвеститора и њихов процес одлучивања, анализу позиције општине у односу на остале потенцијалне инвестиционе локације у земљи и иностранству, развој општинске стратегије и акционог плана за привлачење инвестиција, као и основних техника маркетинга. Програм обуке успешно је завршило 40 полазника из 29 општина широм Србије, три регионалне агенције и две непрофитне организације. Полазници су стекли назив специјалиста за промоцију улагања на локалном нивоу. Поред 40 полазника, програм обуке је завршило и 12 локалних тренера који ће бити сертификовани да даље наставе програм обуке и прошире га и на остале општине у Србији. Захваљујуци посредству Координационог тела Владе републике Србије за Пресево, Бујановац и Медведју, представници Бујановца и Медведје уцествовавли су на овој обуци, а Несхат Схаkири из Бујановца и Саша Гикић из Медведје сертификовани су као специјалисти за нове инвестиције у локалу.
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) је саопстила да је Србија добила прву генерацију специјалиста и тренера за нове инвестиције у локалу. Сертификати су добијени у оквиру Програма регионалне обуке за промоцију улагања који финансира ЕУ, преко Европске агенције за реконструкцију, а имплементира ФИАС - Саветодавни сервис Светске банке и ИФЦ-а за унапређење инвестиционе климе. Програм регионалне обуке, који је покренут почетком ове године у оквиру Програма промоције улагања у Србију, спроведен је у сарадњи са СИЕПА и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Основни циљ програма регионалне обуке је да на практичан и конкретан начин ојача капацитете локалних органа управе како би се унапредила конкурентност локација за привлачење директних страних инвестиција. Имајући у виду значајну улогу коју локални органи имају у процесу привлачења инвестиција, програм обуке се посебно осврнуо на разумевање потреба инвеститора и њихов процес одлучивања, анализу позиције општине у односу на остале потенцијалне инвестиционе локације у земљи и иностранству, развој општинске стратегије и акционог плана за привлачење инвестиција, као и основних техника маркетинга. Програм обуке успешно је завршило 40 полазника из 29 општина широм Србије, три регионалне агенције и две непрофитне организације. Полазници су стекли назив специјалиста за промоцију улагања на локалном нивоу. Поред 40 полазника, програм обуке је завршило и 12 локалних тренера који ће бити сертификовани да даље наставе програм обуке и прошире га и на остале општине у Србији. Захваљујуци посредству Координационог тела Владе републике Србије за Пресево, Бујановац и Медведју, представници Бујановца и Медведје уцествовавли су на овој обуци, а Несхат Схаkири из Бујановца и Саша Гикић из Медведје сертификовани су као специјалисти за нове инвестиције у локалу.

Додела сертификата