Архива вести
                   

17. јануар 2008 год.

17. jануар 2008.

У вези са конкурсом за радна места службеника Координационог тела у општинама Прешево и Бујановац, који је Служба Координационог тела објавила октобра 2007 год, Служба обавештава да је, након након разматрања многобројних радних биографија и обављања разговора са кандидатима коју су ушли у ужи избор, 17. јануара 2008. год. одлучено да се на место Службеника Канцеларије Координационог тела у Прешеву прими г-дин Сељами Бекташи, а на радно место службеника Канцеларије Координационог тела у Бујановцу г-дин Дритон Реџепи. Служба Координационог тела се најлепше захваљује свим кандидатима који су учествовали на овом конкурсу на њиховом интересовању да буду ангажовани за рад у Координационом телу.