Архива вести
                   

13 КОНКУРСА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

28. фебруар 2020.

Национална служба за запошљавање је расписала 13 конкурса за запошљавање, који су следећи:

1. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64120?page=0 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.04.2020. године.

2. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2020._godini.cid64113?page=0 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

3. Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2020._godini.cid64112?page=0 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

4. Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2020._godini.cid64117?page=0 )

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2020. године.

5. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2020. години   (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2020._godini.cid64109?page=0 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

6. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_visokim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64111?page=1 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

7. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2020._godini.cid64116?page=1 )

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.03.2020. године.

8. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2020._godini.cid64119?page=1 )

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.03.2020. године.

9. Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2020._godini.cid64118?page=1 )

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2020. године.

10. Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64121?page=1 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.04.2020. године.

11. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2020._godini.cid64108?page=2 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

12. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_srednjim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64110?page=2 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

13. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2020._godini.cid64122?page=2 )

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2020. године.

Извор: Национална служба за запошљавање и Координационо тело