Извођење музичке бајке „Пећа и вук“ у Бујановцу и Медвеђи - 11. jун 2009. година. - Галерија