Општина Медвеђа
                   

Медвеђа

Општина Медвеђа налази се у Јабланичком оругу и припада кругу најнеразвијених општина у Републици Србији и простире се на територији од 524 км2. У циљу јачања економских потенцијала и развоја ове општине, основана је Канцеларија за локални економски развој. Деловање ове канцеларије заснива се на идеји одрживог развоја општине. Више о Канцеларији за локални економски развој можете наћи овде: Канцеларији за локални економски развој општине Медвеђа

Важно је истаћи да је у протекле три године учињен видан напредак на плану екномског опоравка Медвеђе. Као значајне инвестиције на том пољу истичемо приватизацију рудника Леце у којем је запослено скоро 400 радника, и опоравак фабрике Термовент за производњу пелета, у којем је тренутно запослено 30 радника са тенденцијом раста броја запослених.

Општина Медвеђа од 2007. године има Туристичка организацију која се бави развојем туризма општине. Главни туристички потенцијал општине је Сијаринска бања. Здрава животна средина и здрава храна су њене су посебне карактеристике, а највећи потенцијал представљају минерални извори. У Сијаринској бањи  постоји центар за рехабилитацију „Гејзер“ који пружа здравствене и туристичке услуге.

Општина Медвеђа има једну предшколску установу, шест основних школа, једну средњу школу, одељења Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу. Укупан број ђака у основним школама је 569, средњу школу похађа 410 ђака, а на одељењима два факултета студира 75 студената из албанске и српске заједнице.

У згради дома културе одржавају се бројне манифестације из ове области. У просторијама ове установе смештена је библиотека и радио Медвеђа.

У општини Медвеђа укупно је регистровано 13 удружења грађана. Већина ових удружења својим активностима подстиче младе на активизам и промену околине у којој живе, баве се заштитом животне средине, развојем активности из области културе и спорта и подстицањем младих из различитих етничких заједница на међусобну сарадњу и дружење.

 

Интернет страница општине Медвеђа: www.medvedja.org.rs

Стратешки план општине Медвеђа Преузмите документ

Презентација о економским потенцијалима општине Медвеђа “Инвестирајте у јужни бисер”