Социјална давања
                   

Социјална питања и интеграције

Општине Прешево, Бујановац и Медвеђа разврстане су у групу неразвијених подручја и карактерише их, између осталог, висока стопа незапослености и сиромаштво. Имајући ово у виду, Координационо тело је осмислило низ програма који за циљ имају унапређење квалитета живота грађана ове три општине. Циљ нам је да, пре свега, помогнемо најмлађима и да им обезбедимо што више могућности за несметано и квалитетно образовање. Кроз програме настојимо да осмислимо подршку за  ученике основних и средњих школа, као и за студенте из ове три општине.

Све програме Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа реализује на основу Програма о распореду и коришћењу средстава за програме остваривања и унапређења социјалних и мањинских права и посебности на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Овај Програм, на почетку сваке календарске године Влада Републике Србије усваја Закључком.

За ученике основних школа сваког 1. септембра обезбеђујемо симболичан поклон. Свим ђацима првацима у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи поклањамо школске торбе, и у њима, школски прибор који им је потребан да пишу прва слова и бројеве – свеске, пернице, гумице, шестаре, лењире, оловке и дрвене бојице. До сада смо обрадовали пет генерација ђака првака и њихових родитеља, односно преко 5.500 малишана.  Служба Координационог тела је за ову активност до сада издвојила 15.245.199,72 динара.

За ученике средњих школа из Прешева, Бујановца и Медвеђе Служба Координационог тела од 2009. године додељује стипендије у износу од 6.000,00 динара месечно. Стипендије се исплаћују током читаве школске године од септембра до јуна. Неки од најважнијих критеријума за доделу стипендија су: висина примања родитеља, односно старатеља, успех ученика у школи, као и да ли ученик има оба родитеља. Од 2009. године додељено је 1.205 стипендија, а Служба Координационог тела је за овај програм укупно издвојила 45.754.082,00 динара. Комисју за избор стипендиста чине представници Службе Координационог тела и три општине.

Служба Координационог тела последње три године интензивно осмишљава и пројекте у области високошколског образовања. У Медвеђи су 2009. године отворена одељења Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу. Студентима албанске националности обезбедили смо превод највећег броја уџбеника за прве три године са српског на албански језик. Сваке године смо додељивали једнократне стипендије у износу од 7.000 динара студенитма који остваре услов за упис на наредну годину студија.

Економски факултет из Суботице Универзитета у Новом Саду је 2011. године отворио одељење у Бујановцу. За студенте овог одељења обезбедило смо превод уџбеника на албански језик, за оне предмете за које је, по плану факултета, предвиђена настава на албанском језику. Уз подршку ПБИЛД пројекта опремили смо компјутерску радионицу на одељењу факултета, а Служба Координационог тела је набавила и намештај за несметан рад ове установе.

Посебно истичемо програм доделе стипендија младима у Прешеву и Бујановцу за студирање на Универзитету у Новом Саду. Када смо пре три године почели овај пројекат, мало је ко веровао да ће бити довољно заинтересованих, нарочито имајући у виду да је студирање у Новом Саду искључиво на српском језику. До сада је факултете у Новом Саду уписало 44 младих из Прешева и Бујановца, углавном из српске и албанске заједнице. Ове године смо посебно задовољни што је први припадник ромске заједнице добио стипендију за студирање у Новом Саду. Стипендисти примају месечну стипендију у износу од 45.000 динара и то за плаћање школарине уколико је реч о самофинансирајућим студентима, набавку књига и трошкове живота у Новом Саду. Поступак избора стипендиста је следећи. У марту сваке године расписујемо конкурс за стипендије за онолики број студената колико Служба Координационог тела располаже у буџету те године. Тако смо прве године имали 11 стипендиста, друге 21, а а треће 12. Комисију за избор стипендиста чине представници Службе Координационог тела и општина Прешево и Бујановац. Стипендију за студирање добијају само они изабрани кандидати који положе пријемни испит, а стипендисти губе право на стипендију уколико не дају услов за упис наредне године. На крају 2013. године, у Новом Саду учи и живи 32 стипендиста. Са свим стипендистима одржавамо редован контакт и они истичу велико задовољство указаном шансом.

Поред помоћи коју пружамо за образовање, Служба Координационог тела општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа обезбеђује финансијска средства за локалне самоуправе, додељује једнократну помоћ за угрожене породице. До сада смо обезбеђивали и једнократну помоћ за набавку мазута општинама, као и Специјалној болници „Бујановачка Бања“.

Кроз програме социјалних давања, Служба Координационог грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа обезбеђује лакше услове за живот у областима образовања, културе, здравства и социјалне заштите.