Архива вести
                   
15. септембар 2014.

ИЗАШАО РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Из штампе је управо изашло капитално дело„Речник говора југа Србије“ (провинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.), књижевника и универзитетског професора у пензији др Момчила Златановића (1934) из Врања.

Ово четврто, допуњено, издање најобимнијег лексикографског дела говора јужне Србије, са више од 20 хиљада речи и појмова, на 810 страна, издао је Учитељски факултет из Врања.

15. септембар 2014.

СИМПО ИЗАШАО ИЗ БЛОКАДЕ, КРЕЋЕ ПРОИЗВОДЊА

Компанија „Симпо“ из Врања изашла је из блокаде, чиме се стварају услови за почетак процеса производње у појединим фабрикама већ од 15.септембра.

Како је рекао генерални директор Симпа, Слађан Дисић, реч је пре свега о Фабрици тапетарских производа у Врању и Фабрици душека у Бујановцу.

15. септембар 2014.

ВОЈНА ВЕЖБА „ШТИТ 4" У БАЗИ ЈУГ

Бујановац - Јединице Војске Србије декларисане за учешће у мултинационалним операцијама – моторизована пешадијска чета, вод војне полиције и вод атомско-биолошко-хемијске одбране, су од 9. до 12. септембра изводиле вежбу „Штит-4“ на полигону Боровац и у војној бази „Југ“ код Бујановца.

12. септембар 2014.

ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ – 15.09.2014

Позивамо вас да у понедељак 15. септембра од 11 часова испратите посету Зорана Станковића, председника Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, општини Медвеђа.

8. септембар 2014.

У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ 16 ПРЕДУЗЕЋА ЧЕКА НОВОГ ВЛАСНИКА

Рукoвoдилaц Кaнцeлaриje зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj у oпштини Буjaнoвaц Фaзилa Aзeмoвић изjaвилa je дa 16 друштвeних прeдузeћa у Буjaнoвцу ускoрo oчeкуje привaтизaциja, jeр сe нaлaзe у jaвнoм пoзиву кojи je срeдинoм aвгустa упутилa рeпубличкa Aгeнциja зa привaтизaциjу. Oсим 11 прeдузeћa кoja имajу свoje сeдиштe у Буjaнoвцу у пoступку привaтизaциje нaлaзи сe joш пeт прeдузeћa нa тeритoриjи oпштинe, кoja имajу сeдиштe у другим грaдoвимa у Србиjи. Aгeнциja зa привaтизaциjу упутилa je нaкoн усвajaњa нoвoг Зaкoнa o привaтизaциjи jaвни пoзив зa прикупљaњe писaмa o зaинтeрeсoвaнoсти зa субjeктe привaтизaциje из пoртфeљa Aгeнциje зa привaтизaциjу, кojи сe oднoси нa укупнo 502 прeдузeћa у Србиjи, кoja сe нaлaзe у стeчajу или пoступку рeструктурирaњa, зa штa je крajњи рoк 15. сeптeмбaр. Aзeмoвић je зa aгeнциjу Бeтa изjaвилa дa je Спрoвoђeњe привaтизaциje пo нoвoм Зaкoну o привaтизaциjи нeпрoцeњивo зa oпштину Буjaнoвaц, укoликo сe пoступaк привaтизaциje спрoвeдe у пoзитивнoм смeру и у циљу ствaрнoг oпoрaвкa фирми мeђу кojимa je пo oпштинскoј eвидeнциjи и oсaм нeкaдa знaчajних друштвeних прeдузeћa oд кojих су сaдa oстaлe сaмo прaзнe хaлe.

4. септембар 2014.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2014. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2014. години у општинама Прешево, Бујановац и, 05 број 401 - 8824/2014-1 од 26.08.2014. године, директорка Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 04. септембра 2014. године

4. септембар 2014.

ПЕТРОВИЋ: НИЈЕ БИЛО УГИНУЋА ЖИВОТИЊА ОД БОЛЕСТИ „ПЛАВОГ ЈЕЗИКА“

Директор Ветеринрског специјалистичког института Ниш, Милош Петровић рекао је да до сада није било угинућа домаћих животиња од болести „плавог језика“ која је лабораторијски потврђена у општини Медвеђа у селима Грбавче и Равна Бања.

О сумњи да се ради о болести „плавог језика“ Ветеринарски специјалистички институт, обавестили су из Ветеринарске станице у Лебану, казао је Петровић и навео да су одмах, по том сазнању епозоотиолошка служба, ветеринарска инспекција и ветеринари из Лебана обишли стадо оваца и клиничка слика животиња указивала је на присуство болести.

3. септембар 2014.

„ПЛАВИ ЈЕЗИК“ КОСИ СТАДА

На подручју општине Медвеђа појавила се болест „плави језик“ катарална грозница, вирусно обољење које прети да иништи стоку, посебно овце, а ветеринарске екипе су и данас на терену. Општина је обезбедила ургентну новчану помоћ за 30 мештана који су пријавили да им је код стоке примећена та болест од које је угрожено око 300 оваца.

„Имамо случај да је у једном домаћинству од 100 угинуло 50 оваца, а из општинском буџета новац ће отићи на вакцинацију све стоке на територији општине Медвеђа“, рекао је председник општине Медвеђа, Слободан Драшковић.

2. септембар 2014.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТЕ МАЊИНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

У циљу побољшања приступа правима националних мањина разним нивоима власти, Европска унија и Савет Европе реализују пројекат „Унапређење људских права и заштите мањина у југоисточној Европи“. Основу реализације пројекта чине стандарди Савета Европе у области права националних мањина, пре свега Оквирна конвенција за заштиту националних мањина и Европска повеља за регионалне или мањинске језике.

2. септембар 2014.

ПРЕДСТАВЉЕНА СТУДИЈА О МОГУЋНОСТИМА УНАПРЕЂЕЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

Свега пет одсто албанских ученика из Бујановца, Прешева и Медвеђе, који српске уче као нематерњи, има задовољавајуће знање српског и функционалну способност за ефикасну усмену или писану комуникацију, показали су резултати Студије о могућностима унапређења наставе и учења српског као нематерњег језика у основним школа ове три општине, која је представљна на скупу у Палати Србија.  

«Претходна страна   Следећа страна»